TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

(Phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017)Thí sinh nhập số báo danh HOẶC số chứng minh nhân dân/căn cước công dân để tra cứu


Ghi chú:
- Ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Kinh doanh quốc tế có hệ số môn tiếng Anh = 2.

- Cách tính điểm xét tuyển dựa theo quy định Bộ Giáo dục & Đào tạo như sau:
Tổng điểm xét tuyển= [(Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số x 3) / Tổng hệ số 3 môn] + Điểm ưu tiên (nếu có) (làm tròn đến 0.25).