TRA CỨU THÔNG TIN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC 2016
Ghi chú:
- Tổng điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số + (Điểm ưu tiên + Điểm khuyến khích)*(Tổng hệ số các môn trong tổ hợp)/3.
- Điểm chuẩn xét trúng tuyển của các ngành Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, QT DV Du lịch &Lữ hành, QT khách sạn, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế: có môn tiếng Anh nhân 2.