Các tổ chức trong Trường

Bao gồm: Hội đồng trường, Hội đồng Khoa học và đào tạo, Đảng và các đoàn thể, Văn phòng Hiệu bộ.


I. Hội đồng trường: NGƯT. GVCC Huỳnh Thế Cuộc, Chủ tịch

 

II. Hội đồng Khoa học và đào tạo: 
 

1. GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao Chủ tịch
2. GS. TS. Bùi Khánh Thế Phó Chủ tịch thường trực
3. GS. VS. Trần Văn Cơ Phó Chủ tịch
4. TS. Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch
5. PGS. TS Lê Cảnh Đại Phó Chủ tịch
6. Th.S Nguyễn Phước Đại Thư ký, Ủy viên
8. TS. Trần Thanh Nhàn Ủy viên
9. Th.S. Vũ Quốc Anh Ủy viên
10. TS. Nguyễn Hồng Hải Ủy viên
11.PGS.TS Đào Duy Huân Ủy viên
12. Th.S Nguyễn Ngọc Huân Ủy viên
13. GS. Trần Kiết Hùng Ủy viên
14. Th.S. Lý Thị Thanh Hương Ủy viên
15. Th. S. Lương Thị Lý Ủy viên
16. TS. Hồ Tấn Sính Ủy viên
17. PGS. TS. Đinh Lê Thư Ủy viên
18. TS. Trần Văn Tiếng Ủy viên
19. TS. Nguyễn Trần Trác Ủy viên
20. TS. Nguyễn Đức Châu Ủy viên
21. Th.S. Bùi Thị Thanh Trúc Ủy viên

III. Đảng và các đoàn thể:
 

- Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng bộ trong sạch vững mạnh từ 1998 đến 2007 Đảng bộ trong sạch tiêu biểu 2 năm liền 2005, 2006)
 

 - Công đoàn giáo dục (liên tục được công nhận: Công đoàn vững mạnh xuất sắc) được Thủ tướng tặng Bằng khen năm 2007.
 

 - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (được nâng cấp Đoàn tương đương Đoàn quận, huyện - liên tục được công nhận Đoàn trường tiên tiến, xuất sắc). 04 năm liền được công nhận cơ sở Đoàn xuất sắc năm học 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2005 - 2006 , 2006 - 2007.
 

 - Hội Sinh viên luôn đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc nhiều năm liền.
 

IV. Văn phòng Hiệu bộ:

 

1. Phòng Tổng hợp - Hành chánh - Đối ngoại:

 

- Q. Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Vĩnh Trân

- Email liên hệ: contact@huflit.edu.vn

- Điện thoại: 38.632.052

 2. Phòng Đào tạo:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Phước Đại
 

- Phó phòng: Ông Lý Ngọc Đức
 

                     Ông Tăng Phước Đại
 

                     Ông Phan Văn Luận
 

- Email liên hệ: daotao@huflit.edu.vn
 

- Điện thoại: 38.629.232

3. Phòng Chính trị - Tổ chức - Công tác Sinh viên:

 

 - Trưởng phòng: Ông Phạm Hồng Kỳ
 

 - Phó phòng: Ông Đinh Hồng Vân
 

                      Bà Nguyễn Thị Kim Thanh
 

 - Email liên hệ: cttc@huflit.edu.vn
 

 - Điện thoại: 38.629.233
 

4. Phòng Quản trị - Tài vụ:
 

 - Trưởng phòng: Ông Huỳnh Kim Tín
 

 - Kế toán trưởng: Ông Đặng Đức Minh
 

 - Email liên hệ: taivu@huflit.edu.vn
 

 - Điện thoại: 38.625.208
 

5. Ban Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục:
 

 - Phụ trách ban: Phạm Thúy Hương Triêu
 

 - Phó ban: Ông Nguyễn Đình Lý
 

 - Email: bandbclgd@huflit.edu.vn

 - Điện thoại: 38.682.247

6. Ban Khoa học - Hợp tác - Đào tạo sau đại học:

 - Trưởng ban: Ông Trần Quang Nam

 - Email: saudaihoc@huflit.edu.vn

 - Điện thoại: 22.420.954