Cơ sở vật chất và trang thiết bị

Cơ sở vật chất và trang thiết bị

HUFLIT có trường sở riêng với hệ thống giảng đường, phòng ốc khang trang, có các trang thiết bị hiện đại: phòng chuyên dùng cho chuyên ngành sư phạm, phòng Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Phòng Lab, 8 phòng vi tính với 250 máy Pentium IV nối mạng, overhead, Vidéo cassette, multimedia projector, truyền hình qua vệ tinh, e-mail liên thông và nối mạng Internet. Thư viện  có diện tích 436m2 gồm các phòng, phòng đọc sách với 200 chỗ ngồi được thiết kế thoáng mát, ánh sáng hợp lý, phòng báo tạp chí với gần 80 nhan đề được cập nhật liên tục, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời và nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên, cán bộ và nhân viên trong toàn trường; kho sách thư viện với hơn 9298 nhan đề, thuộc mọi thể loại phục vụ đủ các chuyên ngành đào tạo của trường theo tiêu chuẩn của bộ đề ra.