Quy trình đưa thông tin của đơn vị lên website của trường

Trung tâm Thông tin và Quản lý mạng (CINM)

  • SOP #: CINM-SOP-03
  • SOP này giải quyết các yêu cầu đưa thông tin của đơn vị lên website của trường.


Quy trình thực hiện:
 

Bước 

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu đưa thông tin của đơn vị (Yêu cầu gửi qua emailinfo@huflit.edu.vn, hoặc USB, các văn bản giấy của Nhà trường phát hành).

Nhân viên tiếp nhận thông tin

Ngay tức thì

Bước 2

- Kiểm tra tài liệu tiếp nhận có hợp lệ hay không (Tính thống nhất về bài viết, hình ảnh, font chữ).

- Nếu dữ liệu không đầy đủ và đúng quy định thì quay lại bước 1.

Nhân viên bộ phận biên tập website

30 phút

Bước 3

Xin ý kiến của Giám đốc Trung tâm:
- Đồng ý thì thực hiện bước tiếp theo
- Không đồng ý quay trở lại bước 1.

Giám đốc Trung tâm

30 phút

Bước 4

- Chỉnh lại hình thức bài viết cho phù hợp, kiểm tra các lỗi chính tả (nếu có).
- Đưa thông tin đã chỉnh lý lên website.

Nhân viên bộ phận biên tập website

30 phút

Bước 5

Sau khi nhân viên CINM đưa thông tin thành công lên website, thông báo cho đơn vị yêu cầu kiểm tra lại thông tin đã đăng trên website:
- Chưa phù hợp trở lại Bước 4.
- Không cần chỉnh sửa về thông tin đã đăng, thông báo với nhân viên CINM để ghi nhận kết quả.

Người dùng/ Đơn vị yêu cầu

30 phút

Bước 6

- Báo cáo hoàn thành công việc với Giám đốc Trung tâm.
- Ghi nhận thông tin vào nhật ký công việc hàng ngày.
- Kết thúc quy trình.

Nhân viên bộ phận biên tập website

Ngay tức thì

 
QT2010 03


 

Như Tâm (Theo Trung tâm Thông tin và Quản lý mạng (CINM))