Đợt 1: Phiếu đăng ký xét tuyển
STT Mã số Họ Tên Tên ngành Tổ hợp môn Trạng thái