Học bổng Chính phủ Hàn Quốc Global Korea Scholarship (GKS)

Học bổng GKS được cấp bởi Viện Giáo dục Quốc tế thuộc Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Mục tiêu của chương trình học bổng là tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia thông qua các hình thức khuyến khích trao đổi học thuật và nhân lực từ đó đóng góp cho sự phát triển giáo dục và hoà bình thế giới.

Học bổng Chính phủ Hàn Quốc Global Korea Scholarship (GKS)

Chương trình học bổng GKS tạo cơ hội cho các sinh viên quốc tế tham gia các chương trình đại học và sau đại học tại Hàn Quốc thông qua nhiều hình thức khác nhau: hỗ trợ các sinh viên trao đổi đang theo học tại các trường đại học của Hàn Quốc; hỗ trợ tài chính cho các sinh viên du học tự túc tại các trường đại học của Hàn Quốc; đào tạo sinh viên giỏi từ các quốc gia đang phát triển.

Năm 2010, chính phủ Hàn Quốc sẽ cấp 150 suất học bổng cho các đối tượng học các chương trình đại học (hệ 4 năm) và 550 suất học bổng cho các đối tượng học chương trình sau đại học (thạc sỹ và tiến sỹ).

Giá trị học bổng GKS:

 • Trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng: 800.000 won (hệ đại học); 900.000 won (hệ sau đại học)
 • Trợ cấp toàn bộ tiền học phí
 • Trợ cấp ổn định cuộc sống trong thời gian đầu: 200.000 won (một lần trong vòng 30 ngày sau khi đến Hàn Quốc)
 • Vé khứ hồi Hàn Quốc: thanh toán theo giá vé thực.
 • Trợ cấp hồi hương: 100.000 won (cấp 15 ngày trước khi về nước)
 • Học phí hỗ trợ học tiếng Hàn: 2.400.000 won trong 4 học kỳ (2 năm)
 • Bảo hiểm y tế: 15.000 won/tháng
 • Thưởng cho các học viên giỏi: 100.000 won/tháng (chỉ cấp đầu hàng quý cho những đối tượng đáp ứng các tiêu chuẩn học tâp tốt)
 • Riêng đối với học viên theo học chương trình thạc sỹ hoặc tiến sỹ còn được nhận thêm các khoản trợ cấp khác như: phí nghiên cứu 210.000 won (đối với các ngành khoa học xã hội), 240.000 won (đối với các ngành khoa học tự nhiên); và chi phí in ấn tài liệu làm luận văn: từ 500.000 – 800.000 won.

Tiểu chuẩn hợp lệ chung:

 • Các ứng viên không phải là công dân Hàn quốc
 • Phải có đủ sức khoẻ sống và học tập ở nước ngoài trong một thời gian dài
 • Các ứng viên chưa tham gia chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc
 • Dưới 25 tuổi (chương trình đại học); dưới 40 tuổi (chương trình sau đại học)
 • Đã tốt nghiệp phổ thông trung học (đối với học viên học chương trình đại học).
 • Đã có bằng cử nhân hoặc thạc sỹ đối với học viên theo học các chương trình thạc sỹ hoặc tiến sỹ.
 • Điểm trung bình tích luỹ của người nộp đơn phải đạt loại giỏi trở lên.

Thể thức nộp hồ sơ:

 • Người nộp đơn phải được Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc một trường đại học trong nước giới thiệu
 • Ứng viên quan tâm phải nộp toàn bộ hồ sơ xin học bổng đến Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc một trường đại học trong nước được mời ứng cử.
 • Đại sứ quán Hàn Quốc và trường đại học đề cử và gửi kèm hồ sơ xin học bổng của các ứng viên tới Viện Quốc gia phụ trách Giáo dục quốc tế (NIIED), Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc.
 • NIIED sẽ thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc những ứng viên được trao học bổng.
 • Để biết thêm thông tin, các ứng viên quan tâm truy cập website: http://www.niied.go.kr
 •  

  Như Tâm (Theo Phòng Đối Ngoại - Hành chính tổng hợp)


 

Mới hơn

 

Cũ hơn