Hội thảo và Triển lãm giáo dục đại học Thái Lan năm 2010

Giới thiệu tổng quát về chương trình và Danh sách các trường đại học Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam

Hội thảo và Triển lãm giáo dục đại học Thái Lan năm 2010

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN  HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG TỔ CHỨC – CHÍNH TRỊ - CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 
THÔNG BÁO
Hội thảo và Triển lãm giáo dục đại học Thái Lan năm 2010
 
Ủy ban Giáo dục Đại học Thái Lan thuộc Bộ Giáo dục Thái Lan, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo và Triển lãm giáo dục Thái Lan từ ngày 15-16/5/2010 tại khách sạn Park Hayatt, thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm sẽ có sự tham dự của hơn 30 trường Đại Học đến từ Vương quốc Thái Lan giới thiệu tuyển sinh các chương trình đào tạo từ bậc cử nhân đến tiến sĩ các chuyên ngành về quản trị, kinh tế, xã hội - nhân văn, ngôn ngữ, cơ khí, nông nghiệp du lịch,... Trên 256 suất học bổng sẽ được dành tặng cho sinh viên, giảng viên Việt Nam bao gồm các loại học bổng như: học bổng cho học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học, học bổng không điều kiện ràng buộc, học bổng toàn phần và bán phần dành cho chương trình đào tạo cử nhân và cao học, học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ, học bổng thực tập và nghiên cứu có lương,...

Thời gian: 10h00 - 17h00, ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2010 
Địa điểm: Khách sạn Park Hayatt – Số 2 Lam Sơn, Quận 1, TP. HCM

Đề nghị các anh chị sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 12/5/2010 tại:
Phòng Tổ chức - Chính trị - Công tác sinh viên 
Điện thoại : 38 629 233 - 0902 400125
Email: phuongquyen.nguyen@yahoo.com (liên hệ Cô Phượng Quyên) 

Trường sẽ tổ chức xe đưa đón sinh viên tham dự triển lãm vào ngày 15/5/2010. Do số lượng chỗ ngồi có hạn, Trường chỉ giải quyết xe đưa đón cho 200 sinh viên đăng ký đầu tiên, các sinh viên khác tự lo phương tiện đi lại.
TRƯỞNG PHÒNG 
(đã ký) 

Phạm Hồng Kỳ
Danh sách các trường đại học Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam
(Tải file Danh sách trường đại học tại đây
 

Như Tâm (Theo Phòng Tổ chức - Chính trị - CTSV)


 

Mới hơn