Danh sách sinh viên khóa 2012 và 2013 chưa nộp bằng Tốt nghiệp THPT hoặc số hiệu văn bằng mờ

Dành cho sinh viên Khóa 2013, 2012

Danh sách sinh viên khóa 2012 và 2013 chưa nộp bằng Tốt nghiệp THPT hoặc số hiệu văn bằng mờ

Khóa 2012 
+ Khóa 2013 

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách, vui lòng nộp bổ sung bản sao (bản photocopy không cần công chứng) bằng Tốt nghiệp THPT đến hết ngày 15/04/2015 tại Phòng Đào Tạo. Khi nộp, các bạn sinh viên vui lòng ghi mã số sinh viên lên bản sao bằng Tốt nghiệp THPT

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra lại thông tin cá nhân, ngày tháng năm sinh. Nếu có sai sót vui lòng đến Phòng Đào Tạo để hiệu chỉnh 
 

Như Tâm (Theo Phòng Đào Tạo)


 

Mới hơn

 

Cũ hơn